Общи условия за ползване

1. Общи разпоредби

Прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на интернет страницата www.hambar.bg (наричана по-нататък “сайт”), преди да се възползвате от услугите, които предоставя.

Тези Общи условия регулират отношенията между Вас (наричани по-нататък “Потребител”) и „Хамбар“ ООД (наричанo по-нататък “Хамбар”), с които получавате правото да използвате услугите на сайта, при спазване на всички изброени условия.

Чрез използване на сайта, било то чрез регистрация или като гост, Вие се съгласявате да се обвържете с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате стриктно да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.

Хамбар си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за Потребителя от момента на тяхното публикуване на сайта.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас, като Потребител на услугите на този сайт, и Хамбар, като собственик и администратор на този сайт. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

 

2. Авторски права

Съдържанието в сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимки, графики и други мултимедийни материали – e собственост на Хамбар и/или на негови партньори, и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел, и в каквато и да е медия или компютърна среда, без изричното писмено съгласие на Хамбар. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, и другите действащи закони. Ако запишете сайта за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Употребата им извън този смисъл, като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без знанието и одобрението на Хамбар, е строго забранено.

Хамбар и Hambar са запазена търговска марка, собственост на Хамбар ООД.

 

3. Общо описание на услугите

Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн поръчка на стоки, които да му бъдат доставени и предадени до точно посочен адрес или да получи на място от в нашия търговски обект, намиращ се: в София, бул. “Цариградско шосе” 7 – 11 км. Сайтът предлага на Потребителя възможността да разглежда стоки, предоставяйки подробна информация и снимков материал за тях.

 

4. Онлайн поръчка и Регистрация

За да може да извършва валидни онлайн поръчки за закупуване на предлаганите стоки в сайта, Потребителят трябва да попълни онлайн форма, намираща се на сайта. Той може да направи поръчка като гост или след регистрация. При попълване на електронната форма Потребителят предоставя изисканите необходими данни за извършване на доставка на заявените продукти до негов адрес и координати за обратна връзка. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни, и че при промяна, ще ги актуализира своевременно в седем дневен срок.

 

5. Конфиденциалност и Защита на личните данни

Хамбар е администратор на лични данни и осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива (GDPR). Обработването на Вашите лични данни е свързано с нуждите за изпълнение на конкретните услуги, договорите и дейностите с оглед на легитимния интерес на администратора. Хамбар прилага технически и организационни средства, с които гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством заявки за поръчки и регистрация в стайта. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Предоставяне на лични данни за обработка от трето лице е възможно в случаите, когато тези данни са нужни за изпълнение на дадена услуга, която Ви предлагаме, като например доставка на пратка чрез куриерска фирма. Хамбар може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и при Ваше съгласие да обработи данните Ви за целите на директния маркетинг и услугата „Абонамент за информационен бюлетин”. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че се е запознал с нашите “Политика за защита на личните данни” и “Политика за Бисквитки” и се е информирал за всички аспекти от тях.

Запознайте се пълните условия на нашата Политика за защита на личните данни ТУК

Запознайте се с нашата Политика за бисквитки ТУК

 

6. Ограничаване на отговорността

Хамбар прави всичко възможно за да поддържа на сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Хамбар не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Хамбар не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящия сайт съдържа препратки.

 

7. Поръчка на продукти, цена и начин на плащане

Може да направите Вашата онлайн поръчка за продукти на Хамбар, чрез сайта www.hambar.bg или по телефона.

Запознайте се с пълните Условия за поръчка на продукти ТУК

В случай, че някой от поръчаните от Вас продукти е с изчерпани наличности, ще Ви уведомим за най-ранната възможна дата за доставка или ще ви предложим да го заменим с друг.

Всички цени, обявени в сайта на Хамбар, са в български лева с начислен ДДС.

Плащането на стойността на поръчката, която сте подали чрез сайта, става по един от следните начини:

  • наложен платеж – в брой, при получаване на доставката от куриера;
  • дебитна/кредитна карта по сметката на Хамбар ООД
  • по банков път – чрез авансов паричен превод в банковата сметка на Хамбар ООД;
  • ПОС терминал – валидно само за поръчки в София и на място в търговския обект, намиращ се на бул. „Цариградско шосе“ 7 – 11 км.;

Запознайте се с пълните Условия за начин на плащане ТУК

След като предварително сте заявили, че желаете фактура, Вие ще я получите заедно с доставените от нас продукти. В противен случай всяка доставка е придружена от касов бон за стойността продуктите, които сте закупили.

 

8. Доставка и предаване на продуктите

За град София

Поръчките за град София се доставят до адрес с автомобили. Периодът на доставка е от 30 до 120 минути, в зависимост от района, в който се намира адресът на доставка. Времето за доставка е в рамките на работния ден, от понеделник до неделя. Извършва се според дневен маршрут, без възможност за предварително фиксирано или предпочитано време на доставка. Също така, може да вземете продуктите си в работно време от нашия търговски обект, намиращ се на бул. „Цариградско шосе“ 7 – 11 км. – от понеделник до неделя, от 11:00 ч. до 21:00 ч.

Запознайте се с пълните Условия за доставка в София ТУК

 

9. Минимална поръчка и Цени на доставка

Цената за доставка е за сметка на получателя и се начислява към стойността на поръчката.

Стоката се предава на Потребителя или на трето упълномощено от него лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото упълномощено от него лице, в случай че не е заплатена предварително, заплащат поръчката и подписват придружаващите я документи. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не е осигурил достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Хамбар се освобождава от задължението да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи поръчката и след изтичане на срока за доставка, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече, съответно, нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. При получаване на доставката, проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

За град София, само в определени квартали, указани в сайта www.hambar.bg

Минималната стойност за поръчка е 20.00 лв.
При поръчка на стойност до 59.99 лв. цената за доставка е 5.00 лв.
При поръчка на стойност над 60.00 лв. доставката е БЕЗПЛАТНА.
При избор от Ваша страна да получите продуктите лично от търговски обект на Хамбар, намиращ се в София, бул. „Цариградско шосе“ 7 – 11 км, към стойността на поръчката няма да бъде начислена цена за доставка.

За страната – извън територията на София, Хамбар не осъществява доставки.

Запознайте се с пълните Условия за Минимална поръчка и Цена на достава ТУК

 

10. Промяна на поръчка и рекламации

Може да откажете или да промените Вашата поръчка като се свържете с нас на телефон 088 555 0014 всеки ден в работно време. Ако искате да се откажете или промените вашата поръчка, съобщите за това не по-късно от 20 минути, след като сте направили своята поръчка.
След получаване на пратка, прегледайте продуктите и ако някой от тях не отговаря на заявеното във Вашата поръчка, не нарувашайте целостта на опаковките и се свържете с нас. Всякакви рекламации относно поръчки и доставки се приемат от оператор на телефон 088 555 0014 и на имейл order@hambar.bg.

Хамбар ООД не носи отговорност за объркана поръчка, ако Вие не сте използвали точните наименования на артикулите и указания при подаване на заявката.

Хамбар ООД, в качеството си на добър търговец с грижа за клиента, поема отговорността да решава и проверява всеки отделен случай, до пълна удовлетоверност на Потребителя.

Хамбар ООД си запазва правото да откаже или да не приеме за основателни някои рекламации.

 

11. Приложимо право

Използването на сайта, както и тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, се уреждат в съответствие с приложимите български закони, към датата на използване.

Здравейте приятели на HAMBAR,
искаме да ви информираме, че на 03, 04, 05 и 06.05.2024 година няма да работим. Очакваме ви отново на 07.05.2024 година.